پارک علم و فناوری استان مرکزی
مراکز رشد
وب‌سایت: www.astp.ir

جلسه هم‌اندیشی مسئولين پارک با مديران شرکت‌های فناور مستقر در مراکز رشد ـ گروه (C)

این پرسشنامه هنوز شروع نشده یا غیرفعال است