پارک علم و فناوری استان مرکزی - پارک علم و فناوری استان مرکزی
پارک علم و فناوری استان مرکزی
پارک علم و فناوری استان مرکزی
ایمیل:
وب‌سایت: http://www.astp.ir

دوره آموزشی آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

لطفاً جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی، اطلاعات خود را وارد نمایید.
1. نام:
2. نام خانوادگی:
3. نام شرکت/ نام گروه:
4. نوع حضور
5. پست الکترونیک:
6. تلفن همراه:
هزینه این دوره با حمایت کامل پارک می باشد!