پارک علم و فناوری استان مرکزی - پارک علم و فناوری استان مرکزی

دوره آموزشی فرآیند بررسی ثبت اختراعات


پارک علم و فناوری استان مرکزی

ایمیل:

وب سایت: http://www.astp.ir
لطفاً جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی، اطلاعات خود را وارد نمایید.
1. نام:
2. نام خانوادگی:
3. نام شرکت/ نام گروه:
4. نوع حضور
5. پست الکترونیک:
6. تلفن همراه:
هزینه ثبت نام 300/000 تومان
90 هزار تومان تخفیف، ویژه سایر پارک های علم و فناوری
70 % تخفیف، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها
70 % تخفیف، ویژه شرکتهای مستقر در پارک و مرکز رشد
هزینه حضور واحدهای فناور مستقر در دوره پیش رشد، رایگان می باشد